MOROP

Europejski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei powstał w 1954 r. w Genewie (Włochy).
Inicjatorami powstania związku było sześć europejskich federacji narodowych z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Szwajcarii i Włoch. Związek zarejestrowany został w Bernie (Szwajcaria). Aktualnie do Moropu należą 22 organizacje narodowe z ponad 30 tys. członków z 16 krajów Europy.